Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε κοινότητες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου » προϋπολογισμού 39.060,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_PDF_SIGNED_ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_PDF_SIGNED

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v1_SIGNED

ΜΕΛΕΤΗ LED 2021_PDF_SIGNED

Εκτύπωση