ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 226

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Έντυπο Οικονομικής 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _signed

ΜΕΛΕΤΗ νεα_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ 9ΚΣΓΩΕ3-ΦΣ6(1)_signed

Σχέδιο Εγγυητικής_signed

Σχέδιο Σύμβασης_signed

Εκτύπωση