ΔIAKHΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Κάτω Νευροκοπίου»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 309

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Κάτω Νευροκοπίου

s-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

s-περιληψη διακηρυξησ με αδα Ψ11ΥΩΕ3-Φ94

espd-request-v2 (3) pdf

s-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___187450_ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

s-Αποχέτευση_ΕΣΥ_XARpdf

Gen_Oriz-Model_S1-S2-S3

Mhkotomes_A_1-Model_S1-S2-S3

Mhkotomes_A_2-Model_S1-S2-S3

Mhkotomes_A_3-Model_S1-S2-S3

Mhkotomes_A_4-Model_S1-S2-S3

Mhkotomes_B-Model_S1-S2-S3

Neurokopi_oriz_2000-Model_S1-S2-S3

Neurokopi_oriz-Model.pdf1_S1-S2-S3

Neurokopi_oriz-Model.pdf2_S1-S2-S3

skammata-Model_S1-S2-S3

texnika-Model_S1-S2-S3

Teyxos_1_S1-S2-S3

Teyxos_2_S1-S2-S3

ΤΕΥΧΟΣ-3-NEO_s1-s2-s3

Εκτύπωση