Καθαριότητα οδών – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων των Κοινοτήτων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 2022 - 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 170

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2022 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

Εκτύπωση