ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 192

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ doc

espd-request-v2 (4)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Εκτύπωση