Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, συστημάτων έξυπνων πόλεων και εξοπλισμού βελτίωσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 181

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΜΗΜΑ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 doc

espd-request-v2 ΤΜΗΜΑ 1

Εκτύπωση