Υποέργο 2: Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, συστημάτων έξυπνων πόλεων και εξοπλισμού βελτίωσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια συστήματος υποστήριξης παροχής υπηρεσιών υγ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εμφανίσεις: 160

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΜΗΜΑ 2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 doc

espd-request-v2 ΤΜΗΜΑ 2

Εκτύπωση