Εκτελεστική Επιτροπή

Στην Εκτελεστική Επιτροπή μετέχουν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος.

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

  • ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Κιν. 6944973357
  • ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Κιν. 6974641504
  • ΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Κιν. 6972912951
  • ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - Κιν. 6972425235

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την απόφαση

Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων