Δάσος της Σημύδας

Στο 6ο χλμ. της διαδρομής από τους Ποταμούς προς την Μικρομηλιά ο ασφαλτοστρωμένος επαρχιακός δρόμος διασταυρώνεται με έναν καλό χωματόδρομο βόρειας κατεύθυνσης. Ο δρόμος αυτός ελίσσεται αρχικά μέσα από τα δάση Δρυός και Οξιάς και μετά από 9 χλμ. κάνουν την εμφάνισή τους Λεύκες με εντυπωσιακά ευθυτενείς λευκούς κορμούς. Ύστερα από 3 ακόμα χλμ. υπάρχει μια αριστερή διασταύρωση που οδηγεί , σύμφωνα και με την σήμανση, προς το δασικό εργοτάξιο του Καρυώτη στη θέση Μαγούλα, όπου από εκεί αρχίζει και το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα Δάσος της Σημύδας. Στην Μικρομηλιά επίσης λειτουργεί και η πρώτη βιοτροφική μονάδα παραγωγής βιολογικού μοσχαρίσιου κρέατος.