Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2023 - ΔΕ ΒΟΗΘ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ και 4-9-23

ΣΟΧ 3-2023 ΔΕ ΒΟΗΘ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ και 4-9-23

 

1._ΣΟΧ_3-2023_ΨΒ8ΤΩΕ3-0ΓΥ.pdf

2._ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ_ΣΟΧ_3_ΔΕ_ΥΕ.pdf

3._ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10.06.2021.pdf

νέα_λήξη_4-9-23.pdf


Εκτύπωση