Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/09/2013

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Κ. Νευροκοπίου την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00΄μμ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).


Εκτύπωση