Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ : Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών) .

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Νέο Δημοτικό Μέγαρο Κ. Νευροκοπίου, (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 24) την 02η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.Ο Σύμβουλος

του επιτυχόντος συνδυασμού,

που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους

Καραϊσαρλής Παντελής


Εκτύπωση