Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νευροκοπίου

ΠΡΟΣ : Τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών) .

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, για Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Συνεδρίαση στο Νέο Δημοτικό Μέγαρο Κ. Νευροκοπίου,(Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 24) την 02η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα12:30΄ π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010 με φανερή ψηφοφορία η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου .


Ο Σύμβουλος
της Δημοτικής Κοινότητας
του επιτυχόντος συνδυασμού,
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους


Print