Δήλωση Γέννησης - Βάπτισης - Θανάτου
  1. Αστυνομική ταυτότητα
  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης - βάπτισης ή γάμου ή θανάτου (σε αντιστοιχία με το γεγονός που δηλώνεται)
  3. Αίτηση προς την υπηρεσία του γραφείου Δημοτολογίου