Οδηγός του Δημότη (δικαιολογητικά)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.
Εγγραφή - Διαγραφή - Τροποποίηση στοιχείων Δημοτολογίου
Μεταδημότευση άγαμου ενήλικου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (ΦΕΚ τ. Β 896/16.07.2002)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΦΕΚ τ. Β 896/16.07.2002)