Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED σε κοινότητες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου » προϋπολογισμού 39.060,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)


Print